درباره ما

مجری ممتاز در برنامه تعالی

کسب رتبه ممتاز استان طی سه سال متوالی در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸

دبیرخانه محور پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی
salamatastara
مدرسه مروج سلامت

از سال ۹۱ تا کنون با کسب امتیاز پنج ستاره، به عنوان مدرسه ممتاز در اجرای فعالیت های بهداشتی و مشاوره ای


فعالیت در فضای مجازی

کسب رتبه مدرسه برتر در انجام فعالیت ها در فضای مجازی در دوران تعطیلی مدارس

اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم)

در اجرای برنامه ویژه با هدف آموزش مهارت محور و ارتقای مهارت های ده گانه جز چهار مدرسه برتر استان